Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Závrat: Príčiny závratu a jeho vplyv na kvalitu života starších osôb

Problémy s rovnováhou u starších ľudí môžu byť bežným javom a okrem problémov, ako je strata zraku, príjem nespočetného množstva liekov a sedavý životný štýl, môžu byť dôsledkom mnohých faktorov, vrátane svalovej slabosti, lámavosti kostí a skrútenia chrbtice.

V porovnaní s mladšími jedincami, závrat v starobe sa zdá byť vytrvalejší a závažnejší, vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života. Niet divu, že sa výskyt závratov s vekom značne zvyšuje, pričom celková prevalencia sa zvyšuje na viac ako 30 % u osôb starších ako 60 rokov a na viac ako 50 % u osôb starších ako 85 rokov. Starší jedinci, ktorí trpia závratmi, majú neustály strach z nerovnováhy a z pádu, keď sú v sociálnych situáciách sami. Závrat je medzi staršími ľuďmi priamo a silne spojený s pádmi. To následne vedie k závislosti a strachu zo straty nezávislosti. Dve hlavné príčiny závratov a závratu u starších ľudí sú ucho (otologické, t. j. periféne alebo vestibulárne) a mozog (t. j. centrálne). Starší ľudia zvyčajne užívajú lieky na rôzne ochorenia, ale niektoré z nich môžu potenciálne spôsobovať závraty.1,2

Kľúčom je rehabilitácia

Jednoduché techniky na zvládanie závratov u starších ľudí zahŕňajú diagnostikovanie a liečbu hlavnej príčiny a/alebo odstránenie alebo „zmenu/nahradenie“ problematického lieku; lieky; a nakoniec rehabilitáciu. Rehabilitácia je obzvlášť dôležitá, pretože závrat v tejto vekovej skupine je na rozdiel od závratu u mladších jedincov, u ktorých ide o relatívne krátke trvanie závratu, bez akýchkoľvek základných stavov a rýchlejšej miery zotavenia.1,2

Ak ide o pocit točenia, mohlo by ísť o benígny paroxyzmálny polohový závrat (benign paroxysmal positional vertigo – BPPV) – najčastejšia príčina závratu u starších ľudí. V takýchto prípadoch by lekár mohol pacientovi odporučiť Brandt-Daroffove cvičenia na doma. Fyzioterapeuti pomáhajú pri rehabilitácii a zvládaní vestibulárnych porúch rovnováhy, cieľom je zníženie rizika pádov, skríning a korekcia BPPV, stabilizácia rovnováhy, nácvik chôdze a umožnenie optimálneho fungovania.1,2

Brandt-Daroffove cvičenia3

Od: Writer HS, a kol.Int J Ororhinolaryngol Clin. 2012.

  • Literatúra

    1. 1. Barin K, Dodson EE. Dizziness in the elderly. Otolaryngol Clin North Am. 2011;44(2):437–454.
    2. 2. Neki NS, Singh A, Shergill GS, et al. Vertigo in elderly–Common but complicated. JKIMSU. 2017;6(1).
    3. 3. Writer HS, Arora RD. Vestibular rehabilitation: An overview. Int J Ororhinolaryngol Clin. 2012;4(1):54–69.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.5,6

Príznaky vertiga

Príznaky vertiga môžu byť u každého iné, čo sťažuje diagnostiku a liečbu.6,7