Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Čo je nystagmus?

Nystagmus je mimovoľný pohyb očí, ktorý môže spôsobiť oscilopsiu (oscilopsia je problém s videním, pri ktorom sa zdá, že predmety skáču, trasú sa alebo kmitajú, hoci sú v skutočnosti nehybné), rozmazané videnie alebo problémy so zrakom. Tento stav sa označuje aj ako „tancujúce oči“.

Nystagmus je stav, pri ktorom oči vykonávajú opakované, nekontrolované pohyby, čo vedie k zhoršenému videniu a vnímaniu hĺbky, čo môže ovplyvniť rovnováhu a koordináciu. Oči sa môžu pohybovať:1

 • do strán (horizontálny nystagmus),
 • nahor a nadol (vertikálny nystagmus),
 • do kruhu (rotačný nystagmus).

Hlavným príznakom nystagmu je nekontrolovateľný rýchly pohyb očí. Pohyb môže byť rýchly alebo pomalý a môže sa vyskytovať na jednom alebo oboch očiach.2

Okrem rýchlych pohybov očí patria medzi príznaky nystagmu aj tieto:1,3–5

 • citlivosť na svetlo,
 • problémy so zrakom,
 • držanie hlavy v otočenej alebo naklonenej polohe,
 • pocit, že svet sa trasie.

Nystagmus a vertigo

Nystagmus sa môže často vyskytnúť v dôsledku narušenia zrakových a očných reflexov. Tento mimovoľný pohyb očí môže byť spôsobený ochoreniami, ktoré postihujú centrálne spojenia sluchu a rovnováhy vo vnútornom uchu.6 Dysfunkcia niektorej z dôležitých zložiek vnútorného ucha, napríklad polokruhovitého kanála alebo vestibulárneho nervu.7

Nystagmus môže byť príznakom vertiga. Vyhodnotenie nystagmu sa môže použiť na rozlíšenie medzi centrálnym vertigom a periférnym vertigom. Na diferenciálnu diagnostiku závratov sa môžu použiť testy nystagmu, napríklad Dixovej-Hallpikeov test. Charakteristiky nystagmu sú nasledujúce:8

 • nystagmus pri periférnom vertigu je zvyčajne horizontálny a rotačný a zmierňuje sa alebo mizne, keď pacient zaostrí pohľad, a zvyčajne je vyvolaný provokujúcim faktorom,
 • nystagmus pri centrálnom vertigu je čisto horizontálny, vertikálny alebo rotačný; nezmierňuje sa, keď pacient zaostrí pohľad. Taktiež pretrváva dlhšie obdobie.
 • Literatúra

  1. 1. Serra A, Leigh RJ. Diagnostic value of nystagmus: spontaneous and induced ocular oscillations. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002;73:615–618.
  2. 2. Abadi RV. Mechanisms underlying nystagmus. J R Soc Med. 2002;95(5):231–234.
  3. 3. Hertle RW, Yand D, Cochran M, et al. Clinical contrast sensitivity function in patients with in-fantile nystagmus syndrome before and after eye muscle surgery. J Ophthalmic Clin Res. 2017;4:033.
  4. 4. Atila H. Assessment and management of infantile nystagmus syndrome. J Clin Exp Ophthalmol. 2016;7:2. DOI: 10.4172/2155-9570.1000550.
  5. 5. Bronstein AM. Visual vertigo syndrome: Clinical and posturography findings. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1995;59:472–476.
  6. 6. Hathiram BT, Khattar VS. Nystagmus. Otorhinolaryngol Clin Int J. 2012;4(2):93–99.
  7. 7. Eggersa SDZ, Bisdorff A, von Brevern M, et al. Classification of vestibular signs and examination techniques: Nystagmus and nystagmus-like movements. J Vestib Res. 2019;29(2-3):57–87.
  8. 8. Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician. 2006;73(2):244–251.

Liečba nystagmu

Nystagmus má vplyv na viaceré aspekty každodenného života. Liečba nystagmu, ktorá je v súčasnosti dostupná, môže pomôcť zmierniť príznaky.13-14