Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Príčiny labyrintitídy

Čo je labyrintitída? Spôsobuje trvalú stratu alebo poškodenie sluchu? Ako dlho pretrváva? Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o labyrintitíde.

Labyrintitída je jednou z príčin vertiga. Labyrintitída je infekcia vnútorného ucha spôsobená zápalom jemnej štruktúry hlboko v uchu, nazývanej labyrint, ktorá ovplyvňuje vašu rovnováhu a sluch.1,2

Labyrint je tvorený kanálikmi naplnenými tekutinou s názvom vestibulárny systém, ktorý kontroluje rovnováhu a sluch. Pri pohybe hlavou sa táto tekutina pohybuje a informuje váš mozog o tom, ako ďaleko, ako rýchlo a akým smerom sa vaša hlava pohybuje. Ak jedno z uší zasiahne infekcia, tieto signály sa prestanú synchronizovať, spôsobia vo vašom mozgu zmätok a vyústia do príznakov, napr. závraty a strata rovnováhy.2,3

Labyrint má tiež malú špirálovitú dutinu, ktorá sa nazýva slimák. Zvukové vlny sa odosielajú zo slimáka do oblastí mozgu ktoré riadia jazyk. Zápal túto funkciu narúša, čo vedie k strate sluchu.2,3 Čo spôsobuje tento zápal, je potrebné ďalej skúmať.

Vírusová labyrintitída

Vo väčšine prípadov sa predpokladá, že labyrintitída je spôsobená tým, že sa vírusová infekcia hrudníka, nosa, úst a dýchacích ciest – napr. bežná nádcha alebo chrípka – rozšíri do vnútorného ucha. Vírusová labyrintitída spôsobuje náhly a prudký nástup vertiga, nevoľnosť/vracanie, ako aj stratu sluchu. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k trvalému poškodeniu vestibulárneho systému.1,3,4

Trvanie príznakov sa pohybuje od dní po týždne. Strata sluchu je hlavným rozlišovacím faktorom medzi labyrintitídou a benígnym paroxyzmálnym polohovým vertigom. Pri labyrintitíde sa spravidla nevyžaduje žiadna liečba.5 V prípade potreby je liečba pri labyrintitíde symptomatická a môže zahŕňať pokoj na lôžku a lieky proti závratom lieky.1

Väčšina ľudí sa z labyrintitídy úplne zotaví a nemá žiadne dlhodobé následky.5 Pri labyrintitíde však môžu nastať komplikácie vrátane trvalej straty sluchu, tinnitu, alebo straty rovnováhy.3,6

 • Literatúra

  1. 1. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  2. 2. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.
  3. 3. Herendeen NE. Labyrinthitis. In: Garfunkel LC, Kaczorowski JM, Christy CM, (eds). Pediatric Clinical Advisor Instant Diagnosis and Treatment. 2nd edn. 2007, pp. 329.
  4. 4. Bertholon P, Karkas A. Otologic disorders causing dizziness, including surgery for vestibular disorders. Handb Clin Neurol. 2016;137:279–293.
  5. 5. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–194.
  6. 6. Lemmerling, M. Temporal Bone Inflammatory and Infectious Diseases. Skull Base Imaging. 2018:83–97.

Závrat

Závrat môže byť pocit na odpadnutie, pocit straty rovnováhy alebo pocit točenia hlavy.2

Nauzea a vracanie

Nauzea je často sprevádzaná závratom a možno ju dať do súvislosti s vertigom.3,6