Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Aké sú príčiny BPPV?

Cítite závraty alebo pocity na odpadnutie, keď určitým spôsobom hýbete hlavou? Máte pocit, že sa miestnosť točí okolo vás? Možno trpíte benígnym paroxyzmálnym polohovým vertigom (BPPV), ktoré je jednou z najčastejších príčin vertiga. Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o BPPV.

Benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV) je porucha vnútorného ucha, ktorá vzniká v dôsledku mechanických porúch. Malé kryštáliky nachádzajúce sa vo vnútornom uchu, ktoré pomáhajú udržiavať rovnováhu a vyváženie, sú narušené počas benígneho paroxyzmálneho polohového vertiga. Za normálnych okolností sú umiestnené vo svojich bežných polohách. Úraz hlavy alebo infekcia môže spôsobiť, že sa tieto kryštály uvoľnia a migrujú na iné miesta vo vnútornom uchu. Keď sa v jednom z polkruhových kanálov nahromadí dostatočné množstvo týchto kryštálových častíc, narúša sa tým normálny pohyb tekutiny slúžiaci na vnímanie pohybu hlavy, čo spôsobuje, že vnútorné ucho vysiela do mozgu falošné signály.1,2

Polkruhové kanáliky sú tri malé trubice naplnené tekutinou vo vnútornom uchu, ktoré vám pomáhajú udržať rovnováhu. V každom kanáliku je rad drobných chĺpkov; pri pohybe vašej hlavy tekutina vo vnútri polkruhových kanálikov prúdi okolo a pohybuje drobnými chĺpkami. Tieto chĺpky prekladajú pohyb tekutiny do nervových správ, ktoré sú potom nasmerované do mozgu. Mozog potom môže telu povedať, ako si udržať rovnováhu. Ak sa otočíte a potom zastanete, tekutina vo vašich polkruhových kanálikoch sa bude pohybovať o niečo dlhšie a chĺpky budú naďalej vysielať správu, že sa otáčate, aj keď už stojíte.3,4

Anatómia vnútorného ucha3


Prevzaté z: Scanlon V, et al. Essentials of anatomy and physiology. 2007.

Čo je to BPPV?

Benígne paroxyzmálne polohové vertigo je najčastejšou príčinou závratov.2 Znamená:

 • Benígne: Nie je životu nebezpečné.
 • Paroxyzmálne: Prichádza náhle v krátkych intervaloch.
 • Polohové: Je to spôsobené určitými polohami alebo pohybmi hlavy často s nystagmom (Nystagmus je termín používaný na opis mimovoľne opakujúcich sa pohybov očí, ktoré človeku znemožňujú udržať oči uprené na akýkoľvek daný predmet).5
 • Vertigo: Falošný pocit rotačného pohybu.6

Koriguje sa spravidla mechanicky pomocou manévrov. Manévre využívajú gravitáciu na vedenie kryštálov späť do komory prostredníctvom veľmi špecifickej série pohybov hlavy, ktoré sa nazývajú repozičné manévre. Epleyov manéver je najčastejšie používaným manévrom na liečbu BPPV.1,2

Príčiny nystagmu

Ak vás postihne BPPV, keď sa vaša hlava presunie do polohy, v ktorej sa uvoľnené kryštály pohybujú v rámci polkruhového kanálika, chybové signály odoslané do mozgu spôsobia, že sa oči pohybujú vo veľmi špecifickom vzorci, ktorý sa nazýva „nystagmus“. Obvykle sa to stáva, pretože uvoľnené kryštály prinútia mozog myslieť si, že sa pohybujete, aj keď stojíte, a omylom to spôsobí pohyb očí, takže to vyzerá, že sa miestnosť točí.2

Pri testoch, ako je Dixovej-Hallpikeov test, ktoré sa používajú na diagnostiku BPPV, sa vaša hlava bude pohybovať konkrétnymi spôsobmi, aby sa premiestnili uvoľnené kryštály, čím sa zase spustia oznamovacie pohyby očí.2

Dixovej-Hallpikeov test7


Prevzaté z: Labuguen RH. Am Fam Physician. 2006.

 • Literatúra

  1. 1. Hanley K, O'Dowd T, Considine N. A systematic review of vertigo in primary care. Br J Gen Pract. 2001;51(469):666–671.
  2. 2. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  3. 3. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.
  4. 4. Khan S, Chang R. Anatomy of the vestibular system: A review. Neuro Rehabilitation. 2013;32(3):437–443.
  5. 5. Bittar RSM, Mezzalira R, Furtado PL, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: Diagnosis and treatment. Inter Tinnitus J. 2011;16(2):135–145.
  6. 6. Pepa DC, Guidetti G, Eandi M. Betahistine in the treatment of vertiginous syndromes: a meta-analysis. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006;26: 208–215.
  7. 7. Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician. 2006;73(2):244–251.

Závrat

Závrat môže byť pocit na odpadnutie, pocit straty rovnováhy alebo pocit točenia hlavy.10

Nauzea a vracanie

Nauzea je často sprevádzaná závratom a možno ju dať do súvislosti s vertigom.4,10