Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Ako testovať závrat?

Závrat je stav, pri ktorom existuje len veľmi málo symptómov a príznakov, čo sťažuje určiť, či niekto skutočne má závrat. Vzhľadom na to sa musíte analyzovať vždy, keď sa vám točí hlava, ako často sa vám točí hlava a ako dlho závraty trvajú.

Kontrola závratu

Závrat je viac než len pocit závratu; je to pocit, že sa vy a všetko okolo vás točí. Môže to trvať niekoľko sekúnd až niekoľko hodín. V prípade silného závratu to môže trvať niekoľko dní až mesiacov. Mali by ste zvážiť návštevu lekára, ak:1

 • sa vaše epizódy závratu vyskytujú často
 • Epizódy sprevádzajú silné bolesti hlavy
 • Zvraciate alebo ak sa cítite veľmi zle

Vedieť, že máte závrat

Čo bude lekár hľadať

Lekár sa vás opýta na vaše príznaky a urobí rýchly test, pri ktorom sa rýchlo presuniete zo sediacej do ležiacej polohy. Ak máte závraty, tento pohyb môže vyvolať príznaky. Váš lekár vám môže tiež odporučiť test na benígny paroxyzmálny polohový závrat (benign paroxysmal positional vertigo – BPPV). Toto je Dixovej-Hallpikov test, ktorý sa považuje za pozitívny, ak sa vyvolá závrat a rýchle pohyby oka.1

Čo môžete urobiť doma

„Poskytnuté informácie sú plánované ako všeobecné informácie a nie sú náhradou za rady poskytnuté lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. V prípade otázok, ktoré sa týkajú zdravotných problémov pozývame užívateľov, aby sa obrátili na svojich príslušných zdravotníckych pracovníkov.“

Epleyov manéver bol pôvodne navrhnutý tak, aby ho vykonával lekár v klinickom prostredí. Epleyov manéver sa však dá zvládnuť aj doma. Ak máte niektorý z vyššie uvedených príznakov, lekár by vám mohol odporučiť, aby ste dodržiavali tieto série pohybov, ktoré sú určené na zmiernenie vašich príznakov.2,3*

 • Posuňte hlavu do 45-stupňového uhla doľava alebo doprava, podľa toho, v ktorom uchu najviac pociťujete nerovnováhu.
 • Ihneď si ľahnite na chrbát, pričom máte hlavu stále otočenú a s ramenami na vankúši a s hlavou položenou; počkajte 30 sekúnd.
 • Otočte hlavu o 90 stupňov na druhú stranu a počkajte 30 sekúnd.
 • Otočte hlavu a telo o ďalších 90 stupňov a počkajte 30 sekúnd.
 • Teraz si sadnite z ľavého alebo pravého boku (ľavého, ak je postihnuté pravé ucho, a pravého, ak je postihnuté ľavé ucho).

* Pred týmito cvičeniami vždy požiadajte o lekársku pomoc.

 • Literatúra

  1. 1. Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Phys. 2006;73(2):244–251.
  2. 2. Epley, J M The canalith repositioning procedure: For treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 1992;107(3), 399–404.
  3. 3. Fife TD, Iverson DJ, Lempert T, et al. Practice parameter: Therapies for benign paroxysmal positional vertigo (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2008;70(22):2067–2074.

Príčiny vertiga

Vertigo je najčastejšie spôsobené problémami súvisiacimi s vnútorným uchom, ale môže byť spojené aj s problémami v určitých častiach mozgu.5