Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Závraty po úraze hlavy

Po miernom poranení hlavy môže byť vertigo celkom bežné a niekedy môže byť aj nepríjemné. Ak po otrase mozgu alebo úraze hlavy pociťujete príznaky vertiga, ako je tinnitus, pocit plnosti v ušiach, nevoľnosť a vracanie, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Závraty a vertigo sú bežnými príznakmi po poranení hlavy. Závraty, ktoré nasledujú po úraze hlavy alebo krku, sa označujú ako posttraumatické vertigo.1,2

Aby bolo možné diagnostikovať vertigo po poranení hlavy, váš lekár bude najskôr chcieť vedieť, kedy a ako došlo k poraneniu hlavy; druh pociťovaného závratu; a či ste boli v bezvedomí, a ak áno, ako dlho.1,3

Liečba je vo všeobecnosti individuálna na základe diagnózy. Obvykle zahŕňa kombináciu liekov, zmeny životného štýlu a prípadne fyzikálnu terapiu.1,4 Existujú však aj posttraumatické príčiny bolesti hlavy a závratov.2

Posttraumatické príčiny bolestí hlavy a závratov

Existuje veľa potenciálnych príčin posttraumatického vertiga alebo závratov, vrátane po otrase mozgu1,2,5

Poranenie hlavy

 • Literatúra

  1. 1. Taneja M K, Taneja V, Varshney H. Post-traumatic vertigo. Indian J Otol. 2014;20:95–98.
  2. 2. Kolev OI, Sergeeva M. Vestibular disorders following different types of head and neck trauma. Functional Neurology. 2016; 31(2): 75-80.
  3. 3.  Marzo SJ, Leonetti JP, Raffin MJ, et al. Diagnosis and management of posttraumatic vertigo. Laryngoscope. 2004;115:1720–1723.
  4. 4. Pathak A, Panda N, Khandelwal N, et al. Post head injury vertigo. IJNT. 2007;4(1):31–33.
  5. 5. Englander J, Cifu DX, Diaz-Arrastia R, et al. Seizures after traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(6):1223–1224.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.6,7

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.7,8

Príznaky vertiga

Príznaky vertiga môžu byť u každého iné, čo sťažuje diagnostiku a liečbu.7,9