Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Vertigo spôsobené cievnou mozgovou príhodou: Keď cievna mozgová príhoda postihne mozgový kmeň

Ak cievna mozgová príhoda zasiahne mozoček alebo mozgový kmeň – oblasti mozgu, ktoré kontrolujú rovnováhu – vertigo môže pretrvať. Vertigo znamená pocit, že sa točíte vy alebo svet okolo vás. Môžete pociťovať závrat alebo stratu rovnováhy.

Životne dôležité mozgové štruktúry, napríklad mozgový kmeň, mozoček a vnútorné ucho, prijímajú krv, kyslík a živiny prostredníctvom komplexnej siete tepien umiestnených za mozgom. Blokovanie ktorejkoľvek z troch hlavných vetiev tohto tepnového systému môže spôsobiť vertigo.1

Vedieť, aké sú prejavy a symptómy cievnej mozgovej príhody, je životne dôležité na zaistenie okamžitého poskytnutia lekárskej pomoci.2 Príznaky cievnej mozgovej príhody majú náhly nástup a líšia sa u každého človeka.1,2 Tak ako rôzne časti vášho mozgu ovládajú rôzne časti vášho tela, tak sa príznaky odlišujú podľa postihnutej časti mozgu.1 Hlavné príznaky cievnej mozgovej príhody možno rozpoznať pomocou skratky FAST:2,3

 • Tvár (F, Face) – Tvár môže klesnúť na jednu stranu; daná osoba sa nemôže usmievať alebo má klesnuté ústa alebo oko.
 • Ruky (A, Arms) – Osoba s podozrením na cievnu mozgovú príhodu nemusí byť schopná zdvihnúť obe ruky a udržať ich tam z dôvodu slabosti alebo necitlivosti v jednej ruke.
 • Reč (S, Speech) – Reč môže byť nezrozumiteľná alebo skomolená alebo osoba nemusí hovoriť vôbec, napriek tomu, že vyzerá, že je pri vedomí.
 • Čas (T, Time) – Je načase okamžite vytočiť číslo 112, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov alebo symptómov. (Pri konečnom vývoji/digitalizácii uveďte miestne číslo krajiny, na ktoré sa chcete zamerať)

Medzi ďalšie príznaky patria:3

 • Kompletná paralýza jednej strany tela
 • Náhla strata videnia alebo rozmazané videnie
 • Závraty
 • Zmenený duševný stav
 • Problémy s rovnováhou a koordináciou
 • Ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)
 • Náhla a veľmi silná bolesť hlavy, ktorá sa líši od predtým zažitej bolesti
 • Strata vedomia

Závraty a mŕtvica

Samotný závrat nie je znakom cievnej mozgovej príhody. Môže to však byť jeden z príznakov určitého typu cievnej mozgovej príhody nazývanej cievna mozgová príhoda zadného obehu. Diagnostikovanie cievnych mozgových príhod v zadnom obehu môže byť náročné, pretože závraty sú vo všeobecnosti bežným problémom, ale neobvyklou formou pre cievnu mozgovú príhodu.2

 • Literatúra

  1. 1. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  2. 2. Yew KS, Cheng EM. Diagnosis of acute stroke. Am Fam Physician. 2015;91(8):528–536.
  3. 3. Hankey GJ. Stroke. Lancet. 2017;389(10069):641–654.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.3,6

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.6,7