Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Liečba tinitu

Ak sa zistí základná príčina tinitu, dá sa účinne liečiť. Získajte viac informácií o liečbe tinitu, ktorú je možné vykonávať denne, s niekoľkými osvedčenými technikami.

V súčasnosti neexistuje žiadny liek na tinitus. Napriek tomu, že sa uskutočnilo veľa výskumov, klinicky osvedčená metóda na odstránenie tinitu je naďalej neznáma. Dostupné liečby v súčasnosti neodstraňujú základné príčiny ani neodstraňujú signál tinitu v mozgu. Namiesto toho sa zaoberajú vplyvom tinitu a pomáhajú vám žiť lepší, plnohodnotnejší a produktívnejší život, aj keď vnímanie tinitu zostáva.1 Je tiež dôležité mať na pamäti, že žiadne dva prípady tinitu nie sú rovnaké.2 Liečba tinitu je často založená na kombinácii jedinečných faktorov pre každého pacienta. Liečba tinitu môže byť rozdelená do dvoch kategórií: 1) tie, ktoré sú zamerané na priame zníženie závažnosti tinitu a 2) zamerané na zmiernenie nepríjemných pocitov spojených s tinitom.3

Techniky na zmiernenie symptómov tinitu

Najprv zistite, či je základný stav spojený s vašimi príznakmi. Príklady niekoľkých opatrení, ktoré je možné vykonať na zvládnutie tinitu so základnou príčinou, sú:1

 • Odstránenie ušného mazu4
 • Liečba ochorenia krvných ciev, napr. vysoký krvný tlak1
 • Zmena liekov: Ak sa zdá, že liek spôsobuje tinitus, váš lekár vám môže odporučiť zmeniť liek.1

V niektorých prípadoch môže potlačenie hluku prispieť k tomu, že zvuk tinitu bude menej otravný. K elektronickým zariadeniam na potlačenie hluku patrí:1,3,4

 • Stroj na biely šum
 • Načúvacie prístroje
 • Pomôcky na maskovanie
 • Pomôcky na potlačenie tinitu

V niektorých prípadoch môžu lieky na predpis, ako napríklad antihistaminikum, pomôcť znížiť závažnosť symptómov.4

Úľava od tinitu

Úľavu od tinitu je možné dosiahnuť aj nasledujúcim spôsobom:3,5

 • Zmenou životného štýlu, napr. zlepšením spánku
 • Vyhýbaním sa možným dráždivým látkam, ako sú hlasné zvuky a kofeín
 • Maskovaním hluku pomocou tichej hudby alebo zvukovej terapie (zvuková terapia využíva zvuky nachádzajúce sa v prirodzenom prostredí, vrátane zvukov potoka, dažďa, vodopádov a vetra)
 • Zvládaním stresu prostredníctvom relaxačnej terapie alebo cvičenia
 • Znížením spotreby alkoholu

Alternatívna medicína

Aj keď existuje len málo dôkazov o tom, že alternatívna medicína funguje, zistilo sa, že niekoľko nasledujúcich alternatívnych terapií prospieva pacientom:6–10

 • Akupunktúra
 • Hypnóza
 • Ginkgo biloba
 • Doplnky zinku
 • B-vitamíny

Ak liečba nepomôže úplne zlepšiť vaše príznaky, existujú opatrenia na úľavu od tinitu. Medzi ne patrí:1,3

 • Psychologické poradenstvo
 • Podporné skupiny
 • Osveta
 • Literatúra

  1. 1. Tunkel DE, Bauer CA, Sun GH, et al. Clinical practice guideline: Tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;151(2S):S1–S40.
  2. 2. Crummer RW, Hassan GA. Diagnostic approach to tinnitus. Am Fam Physician. 2004;69:120-6:127–128.
  3. 3. Han BI, Lee HW, Kim TY, et al. Tinnitus: Characteristics, causes, mechanisms, and treatments. J Clin Neurol. 2009;5(1):11–19. 
  4. 4. Shulman A, Goldstein B. Principles of tinnitology: Tinnitus diagnosis and treatment a tinnitus-targeted therapy. International Tinnitus Journal. 2010;16(1):73–85.
  5. 5. Wu V, Cooke B, Eitutis S, et al. Approach to tinnitus management. Can Fam Physician. 2018;64(7):491–495.
  6. 6. Naderinabi B, Soltanipour S, Nemati S, et al. Acupuncture for chronic nonpulsatile tinnitus: A randomized clinical trial. Caspian J Intern Med. 2018;9(1):38–45.
  7. 7. Maudoux A, Bonnet S, Lhonneux-Ledoux F, et al. Ericksonian hypnosis in tinnitus therapy. B-ENT. 2007;3(7):75–77.
  8. 8. von Boetticher A. Ginkgo biloba extract in the treatment of tinnitus: A systematic review. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:441–447.
  9. 9. Arda HN, Tuncel U, Akdogan O, et al. The role of zinc in the treatment of tinnitus. Otology & Neurotology. 2003;24(1):86–89.
  10. 10. Singh C, Kawatra R, Gupta J, et al. Therapeutic role of Vitamin B12 in patients of chronic tinnitus: A pilot study. Noise Health. 2016;18(81):93–97.

Tinitus

Tinitus je abnormálny zvuk vnímaný v jednom alebo obidvoch ušiach alebo v hlave. Osoba s tinitom počuje šumenie, cvakanie alebo pískanie.2

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.12,13