Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Produktívna práca so závratom

Zaujíma vás, ako pracovať, ak trpíte závratom pociťujete závraty,  keď sa zohýbate pri najjednoduchších úkonoch? Čítajte ďalej a zistite ako sa vyrovnať so závratmi a ako mať produktívny a plnohodnotný pracovný život.

Závrat môže mať výrazne negatívny vplyv na zamestnanie človeka, pretože má nepriaznivý vplyv na činnosti, ktoré súvisia s prácou, medzi ktoré patrí:1

 • Premýšľanie, spracovávanie a uchovávanie informácií
 • Udržiavanie rovnováhy, rovnováha a sila
 • Sústredenie, vytrvalosť a tempo
 • Vizuálne vnímanie a schopnosť vyrovnať sa s úzkosťou a depresiou

Pacienti so závratmi by sa mali vyhnúť niekoľkým faktorom a prostrediam:1

 • Vibrácie
 • Vystavenie sa hluku
 • Blízkosť pohybujúcich sa strojov
 • Vystavenie sa vyvýšeným miestam
 • Vystavenie sa elektrickému šoku
 • Vystavenie sa žiareniu
 • Práca s výbušninami
 • Vystavenie sa toxickým a žieravým činidlám

Podpora pracovníkov so závratmi vo forme odbornej rehabilitácie

Je možné, že veľa pracovníkov môže potrebovať odbornú rehabilitáciu, aby si udržali alebo aby sa vrátili do svojho pracovného prostredia. Pracovisko musí vziať do úvahy obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu pracovníka a zabezpečiť potrebné prispôsobenia. Niektoré jednoduché úpravy, ako je správne vyrovnanie výšky pracovnej plochy, zabezpečenie dostatočného osvetlenia pracovnej plochy a minimalizácia pohybu očí a hlavy, pomôžu dlhodobo pracovníkom so závratmi.1,2

 • Literatúra

  1. 1. Filippo DS. The impact of vertigo on employment and activities of daily living. J Nurse Life Care Plan. 2017;17(1):40–45.
  2. 2. Lurati AR. A return to work program for an employee with resolving vertigo. Workplace Health & Safety. 2016;65(1):4–8.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.3,4

Kalendár pre vertigo

Kalendár pre vertigo vám môže pomôcť pochopiť charakteristiky vášho vertiga, ktoré pomôžu vášmu lekárovi predpísať vám vhodnú liečbu.4,5