Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Znepokojujúce problémy s rovnováhou

Máte problémy s rovnováhou, pre ktoré sa necítite dobre a ktoré zasahujú do vášho každodenného života? Porucha rovnováhy je stav, ktorý môže spôsobiť, že sa človek cíti nestabilne, malátne alebo pociťuje závratovité točenie alebo má pocit pohybu, točenia alebo vznášania sa. Zdrojom vašich problémov s rovnováhou môže byť porucha vestibulárneho systému.

Každý môže mať z času na čas závraty a ich prežívanie sa môže u každého človeka líšiť. U niekoho môže ísť o prchavý pocit závratu, u iného o intenzívny pocit točenia alebo závrate, ktorý trvá dlhší čas. Poruchy rovnováhy môžu byť spôsobené určitými zdravotnými problémami, liekmi alebo problémom vo vnútornom uchu či mozgu. Môžu mať vplyv na každodenný život.1,2

Porucha rovnováhy

Porucha rovnováhy môže spôsobiť, že sa budete cítiť nestabilne alebo budete mať závraty. Aj keď stojíte, sedíte alebo ležíte, môžete mať pocit, že sa pohybujete, točíte alebo vznášate. Pri chôdzi môžete mať náhle pocit, že sa prevraciate.1,2

Ak máte problémy s rovnováhou, medzi vaše príznaky môžu patriť nasledujúce:1

 • závraty alebo vertigo (pocit točenia),
 • padanie alebo pocit, že spadnete,
 • potácanie sa pri pokuse o chôdzu,
 • točenie hlavy, mdloby alebo pocit plávania,
 • zmätenosť alebo dezorientácia.

Príčiny porúch rovnováhy

Medzi bežné poruchy rovnováhy patria:2–4

Nerovnováha súvisiaca s vnútorným uchom

Vnútorné ucho je navrhnuté tak, aby pomáhalo udržiavať rovnováhu tela. Vnútorné ucho má jemné vláskové senzory a ušnú tekutinu, ktoré zohrávajú úlohu pri signalizácii kontroly polohy vášho tela do mozgu. Akákoľvek porucha tohto zmyslového systému spôsobuje nerovnováhu ako v prípade závratov.5

Závraty a rovnováha

Závraty teda zvyčajne vznikajú vtedy, keď pravý a ľavý systém rovnováhy nespolupracujú tak, ako by mali, a mozog si myslí, že sa hlava pohybuje, hoci to tak nie je. Preto sa váš zmysel pre rovnováhu najviac naruší, keď pohnete hlavou, čo vyvolá vlnu závratov. V súvislosti so závratmi, a teda aj s rovnováhou, je však potrebné zvážiť aj ďalšie faktory. Mozog si napríklad musí uvedomovať, ako sú vaše chodidlá a nohy umiestnené vo vzťahu k hrudníku a ramenám, čo sa prenáša prostredníctvom pohybu svalov v týchto oblastiach. Dobrý zrak je dôležitý aj na udržanie rovnováhy, aj keď máte mierny závrat. Preto sa pri udržiavaní rovnováhy nemusíme spoliehať len na vnútorné ucho. Mnohí ľudia so závratmi alebo vertigom si napriek problémom s vnútorným uchom zachovávajú dobrý zmysel pre rovnováhu vďaka podpore, ktorú im poskytujú svaly v kĺboch a očiach.6

Vnútorné ucho a rovnováha5

Prevzaté z: Scanlon V, et al. Essentials of anatomy and physiology. 2007.

 • Literatúra

  1. 1. Li CM, Hoffman HF, Ward BK, et al. Epidemiology of dizziness and balance problems in children in the United States: A population-based study. J Pediatr. 2015.
  2. 2. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  3. 3. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–195.
  4. 4. Reiley AS, Vickory FM, Funderburg SE, et al. How to diagnose cervicogenic dizziness. Arch Physiother. 2017;7:12.
  5. 5. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.
  6. 6. Hain T, Helminski J. Vestibular rehabilitation. 4th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2014, Chapter 1: pp. 1–17.

Liečba nerovnováhy v uchu

Akékoľvek senzorické poškodenie v labyrinte môže spôsobiť problémy s rovnováhou a môže si vyžadovať lekársku pozornosť.3,8,9

Prebudenie s vertigom

Ak sa ráno nebudíte oddýchnutí, ale cítite závrat a slabosť, pomôže vám, keď sa naučíte, ako zmierniť príznaky vertiga.4,10,11