Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Rozpoznanie vírusových infekcií spôsobujúcich vertigo

Jednou z príčin točenia hlavy je zápal vnútorného ucha spôsobený vírusovou infekciou. Spravidla je charakterizovaný náhlym nástupom vertiga a môže byť spojený so stratou sluchu.

Vírusové infekcie postihujúce vnútorné ucho sú bežnejšie ako bakteriálne infekcie. Vírusová infekcia vnútorného ucha môže byť dôsledkom systémovej vírusovej infekcie; alebo sa infekcia môže nachádzať v medziach labyrintu alebo sluchovorovnovážneho nervu.1

Niekoľko vírusov spojených s vestibulárnou neuritídou alebo labyrintitídy zahŕňajú:2,3

 • Herpes vírusy (napríklad tie, ktoré spôsobujú opary alebo ovčie kiahne a pásový opar)
 • Chrípka
 • Osýpky
 • Rubeola
 • Mumps
 • Detská obrna
 • Hepatitída
 • Epstein – Barrovej vírus

Vnútorné ucho4

Prevzaté z: Scanlon V, et al. Essentials of anatomy and physiology. 2007.

Vírusová neuritída

Vestibulárna neuritída, tiež označovaná ako vestibulárna neuronitída, je porucha, ktorá postihuje nerv vnútorného ucha nazývaný sluchovorovnovážny nerv.5 Tento nerv je zodpovedný za odosielanie informácií o rovnováhe a polohe hlavy z vnútorného ucha do mozgu.4 Opuch (zápal) tohto nervu má za následok narušenie spôsobu, akým by informácie v bežnom prípade interpretoval mozog.3

Príznaky infekcie uší

Príznaky vírusovej neuritídy môžu byť mierne alebo závažné a zahŕňajú:5–7

 • Literatúra

  1. 1. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: a review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  2. 2. Herendeen NE. Labyrinthitis. In: Garfunkel LC, Kaczorowski JM, Christy CM, (eds). Pediatric Clinical Advisor Instant Diagnosis and Treatment. 2nd edn. 2007, pp. 329.
  3. 3. Bertholon P, Karkas A. Otologic disorders causing dizziness, including surgery for vestibular disorders. Handb Clin Neurol. 2016;137:279–293.
  4. 4. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.
  5. 5. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–194.
  6. 6. Chawla N, Olshaker JS. Diagnosis and management of dizziness and vertigo. Med Clin. 2006;90(2):291–304.
  7. 7. Sang FY, Jáuregui-Renaud K, Green DA, et al. Depersonalisation/derealisation symptoms in vestibular disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77(6):760–766.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.2,8

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.8,9