Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Liečba porúch rovnováhy

Porucha rovnováhy vedie k nestabilite, závratom alebo pocitu točenia sa pri státí.

Jednou z príčin závratov môže byť prítomnosť voľných kryštálov nazývaných „otokonia“ vo vašom vnútornom uchu. Tento stav je známy ako benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV). Benígne paroxyzmálne polohové vertigo je najčastejšou príčinou závratu. Okrem toho je to najčastejšia vestibulárna porucha (vnútorného ucha). Benígne paroxyzmálne polohové vertigo sa môže príležitostne vyskytnúť po vírusovej infekcii, ako je vestibulárna neuritída alebo labyrintitída, vo vnútornom uchu.1–3

Závraty z uvoľnených kryštálov vo vnútornom uchu Liečba

Napriek tomu, že BPPV je najčastejšou príčinou závratu, môže byť tiež jednou z najľahšie liečiteľných.
Repozičné manévre, ktoré sa niekedy dajú vykonávať aj doma, sú obvyklými možnosťami liečby BPPV. Manévre sú špecifickou sériou pohybov hlavy a tela, ktoré posúvajú posunutú otokoniu mimo postihnutý polkruhový kanálik. Tieto pohyby sú spravidla spravené v krátkom časovom období, aj keď niekedy môže byť potrebné opakovanie série.1–3

Epleyho manéver na úpravu rovnováhy kryštálov v ušiach

Existujú určité cvičenia na zmenu polohy, ktoré je možné vykonávať doma. Váš lekár alebo fyzioterapeut vám môže ukázať, ako vykonávať tieto cvičenia. Tieto cvičenia sú spoločne známe ako Epleyoho manéver, pretože pomáhajú posunúť kryštály ucha späť na svoje miesto.3 Tento manéver je možné ľahko vykonať na posteli alebo na zemi.

Pred vykonaním Epleyho manévru by ste sa mali poradiť so svojím lekárom, najmä ak máte bolesť krku, stuhnutosť alebo nepríjemné pocity a poranenie krku, závažnú krčnú spondylózu alebo silné polohové závraty alebo vertigo.4

Epleyho manéver nemusí byť nápomocný, ak vykonáte tieto cvičenia nesprávne.

Okamžite požiadajte svojho lekára o ďalšie cvičenia, ktoré vám pomôžu vrátiť kryštály ucha na svoje miesto.

Čo robiť a nerobiť pri poruche rovnováhy

Nerovnováha je jednou z vlastností závratu, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť pádov a zranení. Pri závrate a s ním spojenej nerovnováhe je možné vykonať určité svojpomocné opatrenia:1,5–12

 • Uistite sa, že ste hydratovaní.
 • Doprajte si dostatok odpočinku, aby ste nespadli a nezranili sa.
 • Počas záchvatu si ľahnite v tme do pohodlnej polohy na boku.
 • Vyhnite sa konzumácii alkoholu.
 • Vyhnite sa jasnému svetlu.
 • Pokúste sa vyhnúť veľkému hluku alebo veciam, ktoré vás môžu vo vašom okolí stresovať.
 • Buďte opatrní pri šoférovaní, obsluhe nástrojov a strojov.
 • Buďte opatrní vo výškach, ak sa vám točí hlava alebo máte nerovnováhu.
 • Literatúra

  1. 1. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–195.
  2. 2. You P, Instrum R, Parnes L.Benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2019;4(1):116–123.
  3. 3. Palmeri R, Kumar A. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
  4. 4. Handbook of Non Drug Intervention (HANDI) Project Team. The Epley manoeuvre: For benign paroxysmal positional vertigo. AFP. 2013;42(1):36–37.
  5. 5. Schlick C, et al. Falls and fear of falling in vertigo and balance disorders: A controlled cross-sectional study. J Vestib Res. 2015;25:241–251.
  6. 6. Kim SK, Kim JH, Jeon SS, et al. Relationship between sleep quality and dizziness. PLoS One. 2018;13(3):e0192705.
  7. 7. Yacovino DA, Luis L. Pharmacologic treatment of vestibular disorders. Vestibular Disorders Association. 2014.
  8. 8. Schultz AR, Neves-Souza RD, Costa V de S, et al. Is there a possible association between dietary habits and benign paroxysmal positional vertigo in the elderly? The importance of diet and counseling. Int Arch Otorhinolaryngol. 2015;19(4):293–297.
  9. 9. Cohen HS, Wells J, Kimball KT, et al. Driving disability and dizziness. J Safety Res. 2003;34(4):361–369.
  10. 10. Parnes LS, Agrawal SK, Atlas J. Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). CMAJ. 2003;169(7):681–693.
  11. 11. Bronstein AM. Vision and vertigo: Some visual aspects of vestibular disorders. J Neurol. 2004;251(4):381–387.
  12. 12. Chin S. Visual vertigo: Vertigo of oculomotor origin. Medical Hypotheses. 2018;116:84–95.

Liečba nerovnováhy v uchu

Akékoľvek senzorické poškodenie v labyrinte môže spôsobiť problémy s rovnováhou a môže si vyžadovať lekársku pozornosť.14,15

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.16,17