Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Čo je to zvonenie (tinitus) v ušiach?

Tinitus je pocit hluku v ušiach alebo v hlave, ktorý nepochádza z vonkajšieho zdroja. Zvuky pri tinituse možno vnímať ako syčanie, pískanie, šumenie, zvonenie alebo bzučanie.

Tinitus je abnormálny hluk vnímaný v jednom alebo oboch ušiach alebo v hlave. Je to nepríjemný pocit, že počujete zvuk, aj keď nie je prítomný žiadny vonkajší zvuk. Často sa opisuje ako zvonenie v ušiach. Tieto prízračné zvuky môžu mať rôznu výšku, od nízkeho revu až po vysoký piskot. Tinitus je však bežný problém, ktorý postihuje približne 10 – 15 % populácie. Tinitus nie je ochorenie samé o sebe, ale skôr príznak základného ochorenia, ako je strata sluchu súvisiaca s vekom, poranenie ucha alebo iné poruchy, napríklad vertigo. Tinitus býva výraznejší a často kolíše alebo sa zvyšuje s frekvenciou záchvatov vertiga.1,2

Medzi príznaky tinitu patria:1

 • zvonenie,
 • bzučanie,
 • revanie,
 • cvakanie,
 • syčanie.

Hluk môže mať rôznu výšku od nízkeho po vysoký piskot v jednom alebo oboch ušiach. Zvuk môže byť niekedy taký vysoký, že môže rušiť vašu schopnosť sústrediť sa alebo počuť iné zvuky. Zvuky môžu byť prerušované alebo trvalé.1,2

Existujú dva druhy tinitu:2

 • Subjektívny tinitus: počujete ho len vy. Je to najčastejší typ tinitu. Príčinou sú problémy vo vonkajšom, strednom alebo vnútornom uchu.
 • Objektívny tinitus: lekár ho môže počuť pri vyšetrení. Tento zriedkavý typ tinitu môže byť spôsobený problémom s krvnými cievami, stavom kostí stredného ucha alebo svalovými kontrakciami.

Väčšina typov tinitu súvisí s poškodením sluchového systému, ale tinitus môže byť spojený aj s faktormi, ako je poranenie čeľuste, hlavy alebo krku, pôsobenie drog alebo infekcie ucha.1,2 Štyridsať percent osôb s tinitom má zníženú toleranciu zvuku v dôsledku vnímania nadmerného zosilnenia zvukov a odporu k určitým typom zvukov.3

Tinitus a vertigo

Tinitus je sprievodným príznakom vertiga, ktoré sa často vyskytujú pri Ménièrovej chorobe. Ľudia s Ménièrovou chorobou neustále pociťujú tinitus, ktorý sa časom nezmierňuje. Okrem toho ho možno počuť skôr ako hlasný rev alebo bzučanie než ako pískanie.4 Hoci intenzita tinitu môže byť rôzna, často je závažná. Intenzita tinitu sa dokonca časom zvyšuje.4,5 Pri záchvatoch závratov sa stáva výraznejším, často kolíše alebo sa zvyšuje v postihnutom uchu.4

Pri Ménièrovej chorobe sú poškodené receptory vláskových buniek vo vnútornom uchu. Tieto poškodené vláskové bunky spontánne vysielajú neorganizované signály do mozgu. Keďže ako prvé sa poškodia vláskové bunky zodpovedné za nízkofrekvenčné zvuky, tinitus pri Ménièrovej chorobe je zvyčajne hučanie s nízkou frekvenciou.2

 • Literatúra

  1. 1. Kofahl C. Associations of collective self-help activity, health literacy and quality of life in patients with tinnitus. Patient Educ Couns. 2018;101(12):2170–2178.
  2. 2. Han BI, Lee HW, Kim TY, Lim JS, Shin KS. Tinnitus: Characteristics, causes, mechanisms, and treatments. J Clin Neurol. 2009;5(1):11–19.
  3. 3. Jastreboff MM, Jastreboff PJ. Decreased sound tolerance and tinnitus retraining therapy (TRT). Aust New Zeal J Audiol. 2002;24(2):74–84.
  4. 4. Sharma DK. Audiological assessment in Meniere’s disease. In: Up to date Meniere's Disease. Intech Open; 2017, pp. 71–82.
  5. 5. Havia M, Kentala E, Pyykkö I. Hearing loss and tinnitus in Meniere’s disease. Auris NasusLarynx. 2002;29(2):115–119.

Liečba tinitu

Liečba tinitu, ktorá je v súčasnosti dostupná, rieši vplyv titnitu a pomáha vám žiť lepší, plnohodnotnejší a produktívnejší život.6

Príčiny vertiga

Vertigo je najčastejšie spôsobené problémami súvisiacimi s vnútorným uchom, ale môže byť spojené aj s problémami v určitých častiach mozgu.7