Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Vertigo a cukrovka: Môže cukrovka spôsobiť závraty?

Vedieť, kde v priestore sa nachádzame a ako sa pohybujeme, si vyžaduje spoľahlivé informácie z piatich zmyslov. Akákoľvek porucha týchto zmyslov môže spôsobiť vertigo, poruchu rovnováhy alebo závrat. Zdravotné problémy vrátane cukrovky môžu narušiť funkciu týchto zmyslov v dôsledku poškodenia nervov alebo poruchy krvného obehu.1

Keďže diabetes vážne postihuje rôzne časti tela, môže spôsobovať závraty viacerými spôsobmi. K niekoľkým príčinám závratov súvisiacich s cukrovkou patrí nízky krvný tlak spôsobený neschopnosťou srdca pumpovať dostatočné množstvo krvi do mozgu, vysoká hladina cukru v krvi, nízka hladina cukru v krvi a niektoré lieky.1,2

Závrat je pocit nestability a nerovnováhy, ktorý je dôsledkom pôsobenia niečoho na uši alebo mozog.3

Závraty však môžu súvisieť aj s inými ochoreniami, ako je cukrovka. Preto ak sa u vás opakovane vyskytujú závraty, obráťte sa na svojho lekára, aby vám stanovil príslušnú diagnózu.1

Príčiny závratov

Hoci závraty môžu byť spôsobené mnohými faktormi, medzi najčastejšie príčiny v prípade cukrovky patria:3

 • Nízky krvný tlak: príčinou je neschopnosť srdca účinne pumpovať krv do mozgu, najmä pri náhlom postavení sa, sedení alebo v ležiacej polohe;
 • Dehydratácia, ktorá je spôsobená vysokou hladinou cukru v krvi, čo vedie k častému močeniu. Pri zníženej hladine vody v tele môžete pociťovať závraty;
 • Nízka hladina cukru v krvi alebo hypoglykémia môže viesť k závratom, pretože spôsobuje poruchy mozgových buniek;
 • Niektoré lieky, napríklad tie, ktoré sa užívajú na liečbu cukrovky, môžu spôsobiť závraty.

Kedy navštíviť lekára?

Ak máte časté záchvaty závratov, ktoré sa opakujú alebo pretrvávajú, musíte sa okamžite obrátiť na svojho lekára. Aby sa zistili zákonitosti závratov, môžu vám položiť niekoľko otázok.1 Pri návšteve lekára vám preto môže byť užitočné viesť si záznamy o závratoch.

Kontrola príznakov cukrovky 2. typu

Cukrovka 2. typu zostáva u mnohých ľudí neodhalená, pretože jej príznaky nemusia nutne vyvolávať pocit nepohody. Medzi príznaky cukrovky 2. typu patria:4

 • Močenie viac ako zvyčajne, najmä v noci
 • Neustály pocit smädu
 • Pocit vyčerpania
 • Opakovaný výskyt áft
 • Dlhšie hojenie rezných rán alebo poranení
 • Rozmazané videnie
 • Literatúra

  1. 1. D'Silva LJ, Lin J, Staecker H, et al. Impact of diabetic complications on balance and falls: Contribution of the vestibular system. Phys Ther. 2016;96(3):400–409.
  2. 2. Shaheen NA, Alqahtani AA, Assiri H, et al. Public knowledge of dehydration and fluid intake practices: Variation by participants' characteristics. BMC Public Health. 2018;18(1):1346.
  3. 3. Walley M, Anderson E, Pippen MW, et al. Dizziness and loss of balance in individuals with diabetes: Relative contribution of vestibular versus somatosensory dysfunction. Clin Diabetes. 2014;32(2):76–77.
  4. 4. Goyal R, Jialal I. Diabetes Mellitus Type 2. [Updated 2020 Feb 28]. StatPearls Publishing: Treasure Island (FL); 2020 Jan.

Strava pri vertigu

Strava a príznaky vertiga spolu úzko súvisia. Dodržiavanie diéty pri vertigu vám môže pomôcť držať ho pod kontrolou.5-8

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.9,10