Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Migréna – príčina vertiga?

Trpíte neustálymi bolesťami hlavy a závratmi? Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o vertigu vyvolanom migrénou a o tom, ako s ním bojovať.

Pretrvávajúce bolesti hlavy v dôsledku migrény môžu byť dosť zlé. Migréna je však často spojená so závratmi alebo točením hlavy, ktoré sa označujú ako vertigo spojené s migrénou alebo vestibulárna migréna. Táto kombinácia predstavuje:1,2

 • Závraty alebo stratu rovnováhy
 • Intoleranciu pohybu vzhľadom na hlavu, oči a/alebo telo
 • Spontánne záchvaty vertiga (často sprevádzané nevoľnosťou a vracaním)
 • Znížené zaostrovanie očí s fotosenzitivitou
 • Zvuková citlivosť a tinnitus (Tinnitus predstavuje vnímanie hluku alebo zvonenie v ušiach.)
 • Strata rovnováhy

Ako zistiť, či máte vestibulárnu migrénu?

Ak pociťujete opakujúce sa epizódy vertiga a máte súčasnú alebo predchádzajúcu anamnézu migrény a počas dvoch alebo viacerých epizód vertiga je prítomný najmenej jeden príznak migrény, môžete mať vertigo vyvolané migrénou. Migréna spôsobuje u väčšiny osôb závraty a príznaky sa u jednotlivých osôb veľmi líšia.3

Záchvaty migrény sa môžu vyskytnúť s aurou alebo bez nej. Oba tieto typy sú spojené so závratmi a vertigom. V prípade pacientov s akýmkoľvek typom migrény sú prítomné klasické symptómy, ako bolesť hlavy, citlivosť na pachy, svetlo a zvuk. Pacienti s migrénou s aurou navyše často vidia zvláštne záblesky/ostré svetlo a majú rozmazané videnie. V niektorých prípadoch vertigo súvisiace s migrénou nie je sprevádzané bolesťou hlavy.1,2

V poslednej dobe sa zdôrazňuje súvislosť medzi migrénou, závratmi alebo vertigom a menopauzou. Závraty sú veľmi časté u žien v menopauze. Spojenie medzi menopauzou a vertigom nie je jasné. Poukazuje sa na to, že ženy prichádzajúce do menopauzy prechádzajú hormonálnymi zmenami, ktoré spôsobujú migrénu (vestibulárna migréna), ktorá následne spôsobuje závraty alebo stratu rovnováhy.4

Čo môžete urobiť, ak trpíte vestibulárnou migrénou?

Na zvládnutie vertiga spojeného s migrénou je možné použiť jednoduché kroky, napríklad odstrániť potravinové spúšťače alebo preventívne lieky. Možno vám povedia, aby ste sa zdržali potravín, ako sú čokoláda, syry, alkohol a prípravky obsahujúce glutamát sodný,1,3 ako sú balené mäsové výrobky, polievky, omáčky, čínske jedlo atď.5

Potravinové spúšťače

 
 • Literatúra

  1. 1. Stolte B, Holle D, Naegel S, et al. Vestibular migraine. Cephalalgia. 2015;35(3):262–270.
  2. 2. Lempert T, Olesen J, Furman J, et al. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2012;22(4):167–172.
  3. 3. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  4. 4. Park JH, Viirre E.Vestibular migraine may be an important cause of dizziness/vertigo in perimenopausal period. Med Hypotheses. 2010;75(5):409–414.
  5. 5. Monosodium Glutamate. In: Harte J, Holdren C, Schneider R, et al (eds). Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards. 1st edn. Los Angeles: University of California Press, 1991, pp. 351–352.

Závrat

Závrat môže byť pocit na odpadnutie, pocit straty rovnováhy alebo pocit točenia hlavy.6

Nauzea a vracanie

Nauzea je často sprevádzaná závratom a možno ju dať do súvislosti s vertigom.3,6