Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Život s Ménièrovou chorobou a riadenie vozidla

Položili ste si otázku, či môžete riadiť vozidlo s Ménièrovou chorobou?

Bezpečnosť riadenia je dôležitým faktorom u ľudí, ktorí trpia závratmi. Všeobecne platí, že ľuďom so závratmi sa odporúča, aby nešoférovali, ak majú pretrvávajúce závraty alebo trpia náhlymi a neohlásenými záchvatmi závratov. V mnohých krajinách existuje všeobecná norma, podľa ktorej musíte absolvovať test všeobecnej spôsobilosti vrátane hodnotenia sluchu, kontroly zraku a neurologických porúch.1,2

Ak máte Ménièrovu chorobu alebo iné vestibulárne ochorenia, mali by ste o tom informovať svoje miestne oddelenie pre vodičské preukazy a licencie pre vodičov a vozidlá. Všeobecne platí, že ak informujete úrady, za predpokladu, že nie ste náchylný na časté prípady závratov, stále je možné riadiť auto.1,2

Ovplyvní závrat váš vodičský preukaz?

Je možné, že si dokážete zachovať váš existujúci vodičský preukaz alebo ho môžete nahradiť novým, ak je žiadosť podložená posudkom oprávneného lekára. Môžete byť podrobený ďalšej pravidelnej kontrole, aby ste si overili zdravotnú spôsobilosť pokračovať vo vedení motorových vozidiel. Ak však nespĺňate zdravotné štandardy spôsobilosti viesť motorové vozidlo, môžu vám úrady odobrať alebo odmietnuť vodičský preukaz.1,2

Ako môžete so závratom jazdiť bezpečne

Akonáhle váš lekár súhlasí s tým, že je váš závrat pod kontrolou a vy ste spôsobilí viesť vozidlo, pre bezpečnú jazdu môžete použiť niekoľko stratégií:2

  • Vedenie vozidla počas dňa
  • Neriaďte vozidlo, ak máte príznaky alebo ak sa cítite unavený
  • Nejazdite veľmi rýchlo
  • Pred odchodom z domu sledujte poveternostné podmienky, (extrémne horúce prostredie môže vyvolať migrénu, a teda aj Ménièrovu chorobu)
  • Literatúra

    1. 1. Kuo CH, Pang L, Chang R. Vertigo: Part 2 – management in general practice. AFP. 2008;37(6):409–412.
    2. 2. Pyykkö I, Manchaiah V, Zou J, et al. Driving Habits and Risk of Traffic Accidents among People with Ménière's Disease in Finland. J Int Adv Otol. 2019;15(2):289–295.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.3,4