Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Čo je Ménièrova choroba?

Francúzsky lekár Prosper Ménière popísal chorobu, ktorá teraz nesie jeho meno. Čítajte ďalej a zistite viac o Ménièrovej chorobe – možnej príčine vertiga.

Ménierová choroba je porucha vnútorného ucha, ktorá spôsobuje závažné epizódy vertiga, zvonenie v ušiach (tinnitus), pocit plnosti alebo tlaku v uchu a kolísavú stratu sluchu s progresívnou a v konečnom dôsledku trvalou stratou sluchu. Obvykle postihuje iba jedno ucho.1

Medzi príznaky a symptómy Ménièrovej choroby patria:1

 • Opakujúce sa epizódy vertiga: Pocit točenia, ktorý sa spontánne začína a končí; môže nastať bez varovania a trvať približne 20 minút až niekoľko hodín, maximálne však 24 hodín. Závažné vertigo môže mať za následok nevoľnosť a vracanie.
 • Strata sluchu: Strata sluchu môže prichádzať a odchádzať, čo môže viesť k trvalej poruche sluchu.
 • Zvonenie v ušiach: Môžete počuť zvonenie, bzučanie, rev, pískanie alebo syčanie v ušiach.
 • Pocit plnosti v uchu: Často môžete cítiť tlak v postihnutých ušiach alebo na bokoch hlavy.

Niektorí môžu pociťovať počas viacerých dní viacero opakovaných záchvatov.1 Niektorí môžu pociťovať vertigo do takej miery, že stratia rovnováhu a spadnú – tieto epizódy sa označujú ako "pádové záchvaty".2 Teraz si podrobne vysvetlíme príčiny Ménièrovej choroby.

Čo spôsobuje Ménièrovu chorobu?

Existuje viacero príčin Ménièrovej choroby, ale neexistujú žiadne definitívne teórie týkajúce sa jej vzniku. Pri vzniku Ménièrovej choroby hrajú úlohu genetické faktory, environmentálne faktory, zranenie, alergia a infekcia. Príznaky Ménièrovej choroby sú spôsobené akumuláciou tekutiny vo vnútornom uchu. Nahromadenie tekutiny známej ako endolymfa narúša normálnu rovnováhu a sluchový proces medzi vnútorným uchom a mozgom. Táto porucha normálnej rovnováhy spôsobuje typické príznaky vertiga u pacientov s Ménièrovou chorobou.1–3

Labyrint ucha

 • Literatúra

  1. 1. Nelson JA, Viirre E. The clinical differentiation of cerebellar infarction from common vertigo syndromes. Westrn Jour Med. 2009;10(4):273–277.
  2. 2. Dallan I, Bruschini L, Nacci A, et al. Drop attacks and vertical vertigo after transtympanic gentamicin: diagnosis and management. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2005;25(6):370–373.
  3. 3. Mirza S, Gokhale S. Pathophysiology of meniere's disease. In: Up to Date on Meniere's Disease. Fayez Bahmad Jr (ed). Intech Open; 2017, pp. 53–67.

Závrat

Závrat môže byť pocit na odpadnutie, pocit straty rovnováhy alebo pocit točenia hlavy.5

Nauzea a vracanie

Nauzea je často sprevádzaná závratom a možno ju dať do súvislosti s vertigom.5,6