Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Vertigo spôsobené nádorom

Nádorové ochorenie, napr. akustický neuróm, môže byť v zriedkavých prípadoch príčinou vertiga.

Akustický neuróm, známy tiež ako vestibulárny schwanóm alebo akustický neuróm, vyrastajúci zo sluchovorovnovážneho nervu je benígny, pomaly rastúci nádor, ktorý vyrastá z rovnovážnych a sluchových nervov, ktoré zásobujú vnútorné ucho. Ide o najčastejší nádor, ktorý vzniká v dôsledku nadprodukcie Schwannových buniek (buniek, ktoré sa bežne obtáčajú okolo nervových vlákien, aby podporili a izolovali nervy).1

Bežné symptómy mozgového nádoru pozorované v počiatočnom štádiu ochorenia, t. j. keď je nádor malý, zahŕňajú závraty, stratu sluchu a tinnitus. Tieto príznaky sa vyskytujú v dôsledku stlačenia rovnovážnych a sluchových nervov.2

Môže nádor na mozgu spôsobiť vertigo?

Áno, mozgové nádory môžu byť príčinou vertiga. Napríklad pri raste nádoru dochádza k stlačeniu sluchových a rovnovážnych nervov, čo zvyčajne spôsobuje stratu sluchu v jednom uchu, tinnitus (zvonenie v ušiach), závraty alebo stratu rovnováhy. Jeho rast môže tiež zasahovať do fungovania nervového vnímania, čo spôsobuje znecitlivenie tváre. Okrem toho môže vyvíjať tlak na nervy ovládajúce svaly tváre, čo má za následok slabosť v tvári alebo paralýzu na strane s nádorom. Vitálne život udržujúce funkcie sú ohrozené, keď veľké nádory vyvíjajú silný tlak na mozgový kmeň a mozoček. Príznaky sa môžu vyvinúť u osôb v každom veku, ale spravidla sa vyskytujú vo veku od 30 do 60 rokov.1,3

Včasné zistenie akustického neurómu môže byť náročné, pretože príznaky v počiatočných štádiách nádorového ochorenia môžu byť nevýrazné alebo ťažko postrehnuteľné. Pri výskyte príznakov je však na stanovenie diagnózy nevyhnutné vykonať vyšetrenie ucha.3

Možnosti liečby zahŕňajú chirurgické odstránenie nádoru, ožarovanie a monitorovanie v závislosti od veľkosti lézie; vek a zdravie pacienta; a tiež prítomné symptómy. Ak je nádor menšej veľkosti, môže byť zachovaná funkcia sluchu a môžu sa zlepšiť sprievodné príznaky. Ako nádor rastie, chirurgické odstránenie môže byť komplikovanejšie, pretože nádor už mohol postihnúť nervy, ktoré pomáhajú pri pohybe tváre, sluchu a rovnováhe. V tomto prípade môže chirurgické odstránenie príznaky iba zhoršiť. Alternatívou k tejto liečebnej metóde by však mohla byť rádiochirurgia, ktorá sa používa na obmedzenie veľkosti a prípadného rastu nádoru. Radiačná terapia môže byť tiež preferovaná u starších osôb, u pacientov so zlým zdravotným stavom a pacientov s akustickými neurómami na oboch stranách.2,3
Nádor a výsledné vertigo pôsobia veľmi desivo, ale pravdepodobnosť je v týchto prípadoch malá.4

  • Literatúra

    1. 1. McDonald R. Acoustic neuroma: What the evidence says about evaluation and treatment. J Fam Pract. 2011;60(6):E1–E4.
    2. 2. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
    3. 3. U.S. department of health and human services – National Institutes of Health Vestibular schwannoma (acoustic neuroma) and neurofibromatosis. NIH Pub. No. 99-580 November 2015.
    4. 4. Lui F, Foris LA, Willner K, et al. Central vertigo. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.5,6

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.6,7