Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Váš stres by mohol vyvolať závrat

Niekedy máme všetci tendenciu cítiť sa trochu uviaznutí. Môžeme mať stres súvisiaci s významnou životnou udalosťou, alebo môže byť náš každodenný život stresujúci. Keď však máte epizódu závratu, napadlo vás niekedy, že by to mohlo byť spôsobené stresom? Zváženie závratu a stresu vám môže pomôcť lepšie zvládnuť váš stav.

Môže vám stres spôsobiť závrat?

Emocionálny stres môže viesť k nesprávnemu alebo zníženému fungovaniu mozgového kmeňa. V dôsledku toho môžete stratiť kontrolu nad vašou telesnou rovnováhou. Aktivita vo vašej mozgovej kôre, ktorá riadi dobrovoľný pohyb sa potom zvýši a začne sa vám točiť hlava a dostanete závrat. Teda existuje súvislosť medzi závratmi a stresom.1,2

Stres a závrat

Závrat spôsobený stresom

Výskum ukázal, že psychický alebo emocionálny stres v dôsledku udalostí, ktoré menia život, môže viesť k narušeniu pocitu rovnováhy a spôsobiť dysfunkciu kryštálov uhličitanu vápenatého v uchu. Okrem toho môžu vyššie hladiny úzkosti a depresie spôsobiť benígny paroxyzmálny polohový závrat. Psychický stres je spojený s vestibulárnymi poruchami. V dôsledku vysokého stresu môže tiež dôjsť k nástupu príznakov Ménièrovej choroby do hodiny, pričom každá epizóda trvá asi tri hodiny.1,3 Okrem toho, niektoré miesta, ako sú obchody s potravinami, preplnené nákupné centrá alebo iba široké otvorené priestory, môžu spôsobovať pocit nerovnováhy a nerovnováhu, (posturálna fóbia alebo agorafóbia), čo je fyziologická reakcia mozgu na váš stres. Preto sa stres a závrat musia často liečiť spoločne.4,5

Čo robiť so závratmi a so stresom?

Vyrovnanie sa so stresom v živote a s ďalšími psychologickými vplyvmi, ktoré stres môže mať, nielenže znižuje epizódy závratu, ale za následok ma tiež zníženú frekvenciu týchto epizód, čo vedie k lepšiemu zvládaniu stavu pri závrate.1

Fyzioterapia a rehabilitácia

Vaši lekári urobia dôkladné vyšetrenie a položia vám niekoľko otázok, aby zistili spúšťacie faktory a situácie, ktoré spôsobujú, že máte stres a závraty. Váš lekár môže navrhnúť desenzibilizáciu vlastnou expozíciou, t. j. zámerným vyhľadaním situácií, ktoré vyvolávajú závrat – ľahké športové aktivity sú tiež nápomocné.4 V tejto súvislosti fyzioterapeuti s určitým úspechom pracujú s pacientmi, ktorí majú stres a závraty. Fyzioterapia pôsobí na vestibulárny systém tiež pri príznakoch závratov v prostrediach, ktoré vyvolávajú stres. Pacienti sa učia rozvíjať schopnosti, ktoré pomáhajú zvládať závraty a naučiť sa ovládať príznaky prostredníctvom stimulácie. Stimulácia sa vykonáva pri aktivitách, ktoré vyvolávajú príznaky, ale v malých dávkach s prestávkou medzi nimi, takže vaše príznaky závratu sa nevymknú spod kontroly. Tak dokážete porozumieť tomu, ako vestibulárne príznaky a aké situácie alebo pohyby môžu spôsobiť vaše príznaky, a tak sa naučíte, ako lepšie zvládať vašu situáciu.6

Ďalšie zásahy

Okrem medikamentóznej a rehabilitačnej liečby by ste mohli vyhľadať aj lekársku pomoc, aby ste lepšie zvládali stres, najmä ak vedie k úzkosti alebo k panickým poruchám. Medzi najbežnejšie zásahy pre tieto typy problémov patrí psychologické poradenstvo, kognitívna behaviorálna terapia a lieky. Mohli by ste dostať aj lieky na pomoc kontroly úzkosti alebo stresu, ktoré budú lepšie dopĺňať vašu fyzioterapiu.7,8

 • Literatúra

  1. 1. Monzani D, Genovese E, Rovatti V, et al. Life events and benign paroxysmal positional vertigo: A case-controlled study. Acta Otolaryngol. 2006;126(9):987–992.
  2. 2. Saman Y, Bamiou DE, Gleeson M, Dutia MB. Interactions between Stress and Vestibular Compensation - A Review. Front Neurol. 2012;3:116.
  3. 3. Söderman AC, Möller J, Bagger‐Sjöbäck D, et al. Stress as a trigger of attacks in Menière's disease. A case‐crossover study. Laryngoscope. 2004;114(10):1843–1848.
  4. 4. Strupp M, Brandt T. Diagnosis and treatment of vertigo and dizziness. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(10):173‐180.
  5. 5. Chin S. Visual vertigo: Vertigo of oculomotor origin. MedicalHypotheses. 2018;116:84–95.
  6. 6. Jacob RG, Whitney SL, Detweiler-Shostak G, et al. Vestibular rehabilitation for patients with agoraphobia and vestibular dysfunction: A pilot study. Anxiety Disorders. 2001;15:131–146.
  7. 7. agoraphobia and vestibular dysfunction: A pilot study. Anxiety Disorders. 2001;15:131–146.
  8. 8. Kaczkurkin AN, Foa EB. Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence. Dialogues Clin Neurosci. 2015;17(3):337–346.
  9. 9. Bystritsky A, Khalsa SS, Cameron ME, et al. Current diagnosis and treatment of anxiety disorders. P T. 2013;38(1):30–57.

Príčiny vertiga

Vertigo je najčastejšie spôsobené problémami súvisiacimi s vnútorným uchom, ale môže byť spojené aj s problémami v určitých častiach mozgu.11

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.12,13