Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Viac informácií o manažmente vertiga

Život s vertigom môže byť náročný. Niekoľko jednoduchých krokov vám však môže pomôcť zvládať vertigo, aby sa váš svet točil každý deň o niečo menej. Prečítajte si viac informácií o manažmente vertiga.

Halucinácie z pohybu okolia môžu byť v každodennom živote nepríjemné, ale vertigo by vás nemalo odradiť od plnohodnotného života.

V závislosti od základnej príčiny vertiga môže váš lekár zvážiť nasledujúce stratégie manažmentu vertiga:1–3

 • lieky,
 • manévre zmeny polohy,
 • rehabilitačné cvičenia,
 • psychoterapia,
 • chirurgický zákrok.

S cieľom začať správnu liečbu vám lekár položí otázky týkajúce sa vašej epizódy vertiga alebo vás môže požiadať, aby ste sledovali nasledujúce údaje:3

 1. Povaha príznakov: spontánne alebo vyvolané (zmena polohy)
 2. Trvanie príznakov: sekundy, minúty, hodiny
 3. Frekvencia príznakov
 4. Sprievodné príznaky: zvonenie v uchu, nerovnováha, nevoľnosť, vracanie atď.

Okrem toho existuje mnoho spôsobov, ako zmierniť vaše príznaky, vrátane prijatia preventívnych opatrení, ako je obmedzenie stravy, ukončenie fajčenia a zníženie príjmu kávy a alkoholu.4 Vertigo by vás nemalo odradiť od plnohodnotného života. Stačí urobiť niekoľko ďalších krokov na zvládnutie závratov pomocou rehabilitácie a starostlivosti.

Manažment BPPV

Benígne paroxyzmálne polohové vertigo je najčastejším typom závratov a postihuje najmä starších ľudí.5 Vertigo je väčšinou vyvolané nakláňaním sa alebo bočnými polohovými pohybmi hlavy alebo tela.5 Liečba sa vykonáva aj manévrami zmeny polohy, ako je Epleyho manéver alebo Semontov manéver. Po krátkom zaškolení lekárom môžete tieto jednoduché manévre vykonávať sami. Tento stav sa dá ľahko liečiť pomocou týchto techník manažmentu.5*

Semontov manéver

Pri tejto technike budete spočiatku v sede s hlavou otočenou o 450 na stranu nepostihnutého ucha. Potom si ľahnite na stranu postihnutého ucha, pričom hlava je stále pod uhlom 450. Potom sa vrátite do pôvodnej polohy.5*

Od: Strupp M, et al. Dtsch Arztebl Int. 2008.

Manažment Ménièrovej choroby

Klasický Ménièrov záchvat je charakterizovaný pocitom točenia hlavy, pocitom zvonenia v ušiach, poruchou sluchu a pocitom tlaku v jednom uchu. Liečba Ménièrovej choroby je založená na dvoch princípoch:5

 • Liečba jednotlivých záchvatov: na zlepšenie závratov a nevoľnosti sa predpisujú antivertiginózne lieky. Antivertiginózne lieky na akútne záchvaty zahŕňajú betahistín, cinnarizín a prochlorperazín.
 • Preventívne opatrenia: patria sem odporúčanie diéty bez obsahu sodíka až po diuretiká, lieky a chirurgické zákroky.

Niektorí ľudia s Ménièrovou chorobou môžu mať prospech z iných neinvazívnych terapií a procedúr, ako napríklad:

 • Rehabilitácia: ak máte problémy s rovnováhou medzi epizódami závratov, vestibulárna rehabilitačná liečba môže zlepšiť vašu rovnováhu.4 Vestibulárne rehabilitačné cvičenia, ako napríklad Cawthorne-Cookseyho cvičenia, môžu pacientovi pomôcť vrátiť sa k bežnej činnosti pomerne rýchlo.3*
 • Načúvací prístroj: načúvací prístroj v uchu postihnutom Ménièrovou chorobou môže zlepšiť váš sluch.6

Určité spôsoby samoliečby môžu pomôcť zmierniť vplyv Ménièrovej choroby. Počas epizódy zvážte nasledujúce skutočnosti:7

 • Keď pocítite závrat, sadnite si alebo si ľahnite.
 • Odpočívajte počas záchvatov a po nich. Neponáhľajte sa s návratom k bežným činnostiam.
 • Dávajte pozor, aby ste nestratili rovnováhu a nespadli. Ak máte chronické problémy s rovnováhou, môže vám pri chôdzi pomôcť palica.

Okrem toho, aby ste sa vyhli vyvolaniu záchvatu vertiga:8

 • obmedzte príjem potravín a nápojov s vysokým obsahom soli,
 • obmedzte príjem kofeínu, alkoholu a tabaku.

Užívajte všetky lieky vrátane doplnkov podľa odporúčania lekára.

* Pred týmito cvičeniami vždy požiadajte o lekársku radu.

 • Literatúra

  1. 1. Huppert D, Strupp S, Mückter H, et al. Which medication do I need to manage dizzy patients? Acta Oto-Laryngologica, 2011;131:228–241.
  2. 2. Gnerre P, Casati C, Frualdo M, et al. Management of vertigo: from evidence to clinical practice. Italian Journal of Medicine. 2015;9:180–192.
  3. 3. Swartz R, Longwell P. Treatment of vertigo. Am Fam Physician. 2005;71:(1115–22):1129–1130.
  4. 4. Sura DS, Newell S. Vertigo – Diagnosis and management in primary care. Br J Gen Pract. 2010;3(4):a351.
  5. 5. Strupp M, Brandt T. Diagnosis and treatment of vertigo and dizziness. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(10):173–180.
  6. 6. Valente M, Mispagel K, Valente LM, et al. Problems and solutions for fitting amplification to patients with Ménière's disease. J Am Acad Audiol. 2006;17(1):6–15.
  7. 7. Kirby SE, Yardley L. Physical and psychological triggers for attacks in Ménière’s disease: the patient perspective. Psychother Psychosom. 2012;81:396–398.
  8. 8. Schultz AR, Neves-Souza RD, Costa V de S, et al. Is there a possible association between dietary habits and benign paroxysmal positional vertigo in the elderly? The importance of diet and counseling. Int Arch Otorhinolaryngol. 2015;19(4):293–297.

Príznaky vertiga

Príznaky vertiga môžu byť u každého iné, čo sťažuje diagnostiku a liečbu.11,12

Kalendár pre vertigo

Kalendár pre vertigo vám môže pomôcť pochopiť charakteristiky vášho vertiga, ktoré pomôžu vášmu lekárovi predpísať vám vhodnú liečbu.12-14