Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Ochorenie vestibulárneho systému: Výklad vestibulárnej dysfunkcie

Vestibulárna neuritída je infekcia vestibulárneho nervu vo vnútornom uchu, ktorá môže spôsobiť vertigo trvajúce niekoľko týždňov.

Vestibulárna neuritída je porucha, ktorá vzniká dôsledkom infekcie, ktorá spôsobuje zápal nervov spájajúcich vnútorné ucho s mozgom. Tento zápal narúša prenos zmyslových informácií z ucha do mozgu, čo má za následok vertigo, závraty, a ťažkosti s rovnováhou.1,2

Najčastejšími príznakmi vestibulárnej neuritídy sú závraty a vertigo, ktoré môžu tiež spôsobiť nevoľnosť, ťažkosti s rovnováhou a rozmazané videnie.1,2

Vestibulárna neuronitída4

Prevzaté z: Scanlon V, et al. Essentials of anatomy and physiology. 2007.

Vymizne vestibulárna neuritída?

Najzávažnejšie príznaky (závraty a vertigo) vestibulárnej neuritídy trvajú iba niekoľko dní, ale niekedy môžu byť také vysiľujúce, že počas nich nebudete schopní stáť vzpriamene. Pomalé, ale úplné zotavenie dosiahnete v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Liečba spravidla zahŕňa kombináciu pokoja na lôžku a užívania liekov, po ktorej nasleduje postupný návrat k aktivite. Je dôležité piť veľa vody na zabezpečenie hydratácie.1–3

  • Literatúra

    1. 1. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–194.
    2. 2. Nelson JA, Viirre E. The clinical differentiation of cerebellar infarction from common vertigo syndromes. Westrn J Emerg Med. 2009;10(4):273–277.
    3. 3. Walther LE. Procedures for restoring vestibular disorders. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2005;4:Doc05.
    4. 4. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.

Závrat

Závrat môže byť pocit na odpadnutie, pocit straty rovnováhy alebo pocit točenia hlavy.3

Nauzea a vracanie

Nauzea je často sprevádzaná závratom a možno ju dať do súvislosti s vertigom.3,6