Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Vertigo a skleróza multiplex

Áno, skleróza multiplex (SM) môže spôsobiť vertigo; bezprostredný dôvod na poplach to však nie je. Ak sa dozviete viac o skleróze multiplex, pomôže vám to pri zisťovaní príčiny vertiga. Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o vertigu spojenom so sklerózou multiplex.

Vertigo a závraty pri skleróze multiplex sú zvyčajne spôsobené výskytom novej lézie alebo bujnením existujúcej lézie na mozgovom kmeni alebo mozočku – časti mozgu, ktorá kontroluje rovnováhu.1

Čo spôsobuje sklerózu multiplex?

Príčina sklerózy multiplex nie je známa. Pri skleróze multiplex sa vlastný imunitný systém tela zameriava na centrálny nervový systém a poškodzuje jeho vlastné bunky a tkanivá vrátane myelínu (tuková látka, ktorá obaľuje a chráni nervové vlákna v mozgu a mieche). Poškodenie centrálneho nervového systému spôsobené sklerózou multiplex mení, spomaľuje alebo zastavuje nervový prenos (napr. Prenos správ z mozgu do iných častí tela).2

Skleróza multiplex vzniká u niektorých osôb, u iných nie, a to môže byť spôsobené kombináciou genetických a environmentálnych faktorov.2
Niektoré faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku sklerózy multiplex, sú:2–7

 • Vek: Skleróza multiplex sa môže vyskytovať v každom veku, ale najčastejšie sa vyskytuje u osôb vo veku od 20 do 50 rokov.
 • Pohlavie: U žien je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie skleróza multiplex.
 • Rodinná anamnéza: Máte vyššie riziko vzniku tejto choroby, ak jeden z vašich rodičov alebo súrodencov má/mal sklerózu multiplex.
 • Niektoré infekcie: So sklerózou multiplex je spojených množstvo vírusov, napríklad Epstein – Barrovej vírus.
 • Rasa: Belosi, najmä severoeurópskeho pôvodu, sú vystavení najvyššiemu riziku vzniku sklerózy multiplex. Jedinci ázijského, afrického alebo indiánskeho pôvodu majú najnižšie riziko.
 • Podnebie: Skleróza multiplex je bežnejšia v oblastiach s miernym podnebím.
 • Niektoré autoimunitné ochorenia: Existuje mierne vyššie riziko vzniku sklerózy multiplex s ochorením štítnej žľazy, diabetom 1. typu alebo zápalovým ochorením čriev.
 • Fajčenie: Fajčiari, u ktorých sa vyskytne počiatočný príznak sklerózy multiplex, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku druhej príhody ako nefajčiari, čo potvrdzuje relaps-remitujúcu sklerózu multiplex (remisia znamená zlepšenie ochorenia a relaps znamená zhoršenie ochorenia po období zlepšenia. Preto pri relaps-remitujúcej skleróze multiplex dochádza k relapsu alebo exacerbácii príznakov, po ktorých nasleduje obdobie čiastočného alebo úplného zotavenia alebo remisie).

Môže skleróza multiplex spôsobiť vertigo?

Vaša schopnosť orientovať sa, keď stojíte alebo sa pohybujete, závisí od komplexných interakcií medzi rôznymi zmyslovými systémami: zrakovým; systémami rovnováhy vo vnútornom uchu vrátane oblasti nazývanej labyrint; a informáciami zo senzorov pohybu, dotyku a kĺbov v celom vašom tele. Pri otočení hlavy vaše oči, senzory krčného svalu a dve vnútorné uši poskytnú mozgu zodpovedajúce informácie. Ak niečo spôsobí nesúlad v informáciách, ovplyvní to váš orientačný zmysel a spôsobí vertigo. Pri skleróze multiplex sú symptómy vertiga spôsobené poškodením oblastí, ktoré koordinujú vnímanie a reakciu na vizuálne a priestorové informácie.8–10

 • Literatúra

  1. 1. Frohman EM, Kramer PD, Dewey RB, et al. Benign paroxysmal positioning vertigo in multiple sclerosis: Diagnosis, pathophysiology and therapeutic techniques. Multiple Sclerosis J. 2003;9(3):250–255.
  2. 2. Ghasemi N, Razavi S, Nikzad E. Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. Cell J. 2017;19(1):1–10.
  3. 3. Khan O, Williams MJ, Amezcua L, Javed A, Larsen KE, Smrtka JM. Multiple sclerosis in US minority populations: Clinical practice insights. Neurol Clin Pract. 2015;5(2):132–142.
  4. 4. Alkhawajah MM, Caminero AB, Freeman HJ, et al. Multiple sclerosis and inflammatory bowel diseases: what we know and what we would need to know. Mult Scler J. 2012;19(3) 259–265.
  5. 5. Bechtold S, Blaschek A, Raile K, et al. Higher relative risk for multiple sclerosis in a pediatric and adolescent diabetic population: Analysis from DPV database. Diabetes Care. 2014;37(1): 96–101.
  6. 6. Sloka JS, Phillips PW, Stefanelli M, et al. Co-occurrence of autoimmune thyroid disease in a multiple sclerosis cohort. J Autoimmune Dis. 2005;2:9. doi:10.1186/1740-2557-2-9.
  7. 7. Alsulami A,Tabassum A, Almarzouq AA, et al. Updates on management of multiple sclerosis”. EC Microbiology. 2020;16(1):1–6.
  8. 8. Informed Health.org. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006. How does our sense of balance work? 2010 Aug 19 [Updated 2017 Sep 7].
  9. 9. Alpini D, Caputo D, Pugnetti L, et al. Vertigo and multiple sclerosis: Aspects of differential diagnosis. Neurol Sci. 2001;22:S84–S87.
  10. 10. Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician. 2006;73(2):244–251.

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.12,13

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.12,14