Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Strata sluchu a závraty

Najčastejšie máme tendenciu považovať svoje uši za samozrejmosť. Počúvajte! Ak trpíte vertigom, sprievodným príznakom môže byť strata sluchu.

Ak je vaša schopnosť počuť znížená, označuje sa to ako strata sluchu. Strata sluchu môže postihovať len jedno ucho alebo obe uši:1

Vek a hluk sú dve najčastejšie príčiny straty sluchu. Medzi ďalšie príčiny patria:1

 • niektoré choroby,
 • infekcia ucha,
 • určité syndrómy,
 • lieky a liečivá,
 • poškodenie sluchu,
 • poranenia hlavy,
 • malformácia ucha alebo upchatie ucha,
 • genetické faktory,
 • nádor na mozgu,
 • alkohol,
 • chemické látky.

Strata sluchu je často spojená so závratmi a je charakteristickým znakom Ménièrovej choroby.2

Strata sluchu spojená s Ménièrovou chorobou

Ménièrova choroba je ochorenie vnútorného ucha charakterizované vertigom, zvonením v ušiach, stratou sluchu a upchatím ucha.2

Strata sluchu je zvyčajne kolísavá a časom sa môže stať trvalou. Strata sluchu pri Ménièrovej chorobe sa opisuje, akoby bolo ucho zapchaté: zvuk sa môže zdať skreslený, rozmazaný, vzdialený alebo dokonca plechový. S Ménièrovou chorobou sa často spája aj citlivosť na zvuk.3,4

 • Literatúra

  1. 1. Duthey B. Priority medicines for Europe and the world: "A public health approach to innovation. Update on 2004 background paper. 2013.
  2. 2. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–195.
  3. 3. Sharma DK. Audiological assessment in Meniere’s disease. In: Up to date Meniere's Disease. Intech Open; 2017, pp. 71–82.
  4. 4. Lopez-Gonzalez MA, Cherta G, Nieto JA, et al. Otology versus Otosociology. ISRN Otolaryngology. 2012:145317.

Liečba straty sluchu

Strata sluchu môže mať vplyv na váš každodenný život. Na zlepšenie kvality života je potrebné stratu sluchu liečiť.3,7,8

Príčiny vertiga

Vertigo je najčastejšie spôsobené problémami súvisiacimi s vnútorným uchom, ale môže byť spojené aj s problémami v určitých častiach mozgu.9