Akékoľvek zdravotné informácie uverejnené na tejto webovej lokalite slúžia iba na informačné účely. Neslúžia ako náhrada odborného zdravotného poradenstva a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na zdravotnú alebo osobnú radu. Nerobte žiadne opatrenia bez toho, aby ste to prekonzultovali so zdravotníckym pracovníkom

Príznaky vertiga

Viete, že stojíte úplne nehybne, ale svet okolo vás sa stále točí. Závraty, ktoré sa objavujú náhle a môžu kedykoľvek prísť a odísť, môžu byť dosť desivé.

Niektorí ľudia s vertigom môžu mať poruchy nervu, ktorý končí v uchu a nazýva sa labyrint alebo orgán rovnováhy. V iných prípadoch môže ísť o problémy so samotným orgánom, napr. Nahromadenie tekutiny, infekcia a nádory. Záchvaty vertiga môžu vzniknúť náhle a trvať niekoľko sekúnd alebo oveľa dlhšie. Pri závažnom vertigu môžu byť príznaky trvalé a trvať niekoľko dní, čo naruší váš bežný život. Ak máte pretrvávajúce vertigo, musíte sa poradiť so svojím lekárom. Váš lekár môže lepšie pochopiť vaše príznaky a podľa potreby vás vyšetriť, aby pomohol určiť typ vertiga. Uvádzame príznaky, o ktorých by ste mali vedieť. Ak máte vertigo, môžete mať pocit, že sa točíte alebo že sa točí svet okolo vás, prípadne môžete pociťovať stratu rovnováhy. Pri vertigu sa môžu vyskytnúť aj tieto príznaky:1–3

Aký je pocit pri vertigu?

Vertigo sa zvyčajne začína náhle a môže mať rôznu intenzitu. Môže byť prítomné neustále alebo môže prichádzať a odchádzať.1,4 Vertigo sa často zamieňa so závratmi  alebo točením hlavy.5 Pri točení hlavy sa môžete cítiť odpojení od okolia.6 Nie je spôsobené problémom vnútorného ucha, ale je spôsobené nedostatočným prívodom kyslíka do mozgu. Vertigo je vo všeobecnosti spôsobené problémami vnútorného ucha a dá sa účinne liečiť.7

Vnútorné ucho sa skladá z orgánov, ktoré nám pomáhajú udržiavať rovnováhu. Existuje rad kanálikov naplnených tekutinou, ktoré sú orientované pod rôznymi uhlami a pri pohybe hlavy sa tekutina pohybuje aj v týchto kanálikoch a informuje mozog o tom, ako ďaleko, ako rýchlo a akým smerom sa hlava pohybuje. Na druhej strane mozog pri vnímaní takejto správy vytvorí obraz, ktorý oči vidia bez rozmazania a s jasnosťou.8

 • Literatúra

  1. 1. Thompson TL, Amedee R. Vertigo: A review of common peripheral and central vestibular disorders. Ochsner J. 2009;9(1):20–26.
  2. 2. Dommaraju S, Perera E. An approach to vertigo in general practice. AFP. 2016;45(4):190–194.
  3. 3. McDonald R. Acoustic neuroma: What the evidence says about evaluation and treatment. J Fam Pract. 2011;60(6):E1–E4.
  4. 4. Labuguen RH. Initial evaluation of vertigo. Am Fam Physician. 2006;73(2):244–251.
  5. 5. Strupp M, Brandt T. Diagnosis and treatment of vertigo and dizziness. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(10):173–180.
  6. 6. Post RE, Dickerson LM. Dizziness: A diagnostic approach. Am Fam Physician. 2010;82(4):361–368.
  7. 7. Kerber A, Baloh RW. The evaluation of a patient with dizziness. Neurol Clin Pract. 2011;1(1):24–33.
  8. 8. Scanlon V, Sanders T. Essentials of anatomy and physiology. 5th ed. F.A. Davis Company: Philadelphia, 2007, Chapter 9: pp. 210–219.

Liečba vertiga

Liečba vertiga sa musí prispôsobiť na základe východiskovej príčiny, resp. príčin a príznakov vertiga.10

Zvládanie vertiga

Je ťažké žiť s vertigom. Pár jednoduchých opatrení vám pomôže zvládať vertigo a zmierniť jeho príznaky.3,5

Život s vertigom

Hoci je vertigo váš neustály spoločník, nikdy nie je váš priateľ! Aj keď trpíte vertigom, nemusí prevziať kontrolu nad vaším životom.5,11